Päästes toitu,
päästame planeedi

Leia lähim usaldusväärne organisatsioon, kellele
ülejääv toit annetada

Igal aastal läheb maailmas toodetud toidust 33% raisku.
See moodustab 8% inimtekkelisest kasvuhoonegaaside emissioonist.
Samas kasvab inimeste arv, kellel on toidust puudus.
Toidu äraviskamisega kaasnevad ressursside asjatu raiskamine ja negatiivne mõju keskkonnale. Toiduraiskamine ja selle mõjud on aktuaalsed ka Eestis. Toidu annetamine on üks viis, kuidas toidujäätmete teket ja sellega kaasnevaid keskkonnamõjusid vähendada.

Viimasest toidujäätmete uuringust selgub, et Eesti kauplustest läheb annetamisele vaid 12% müümata jäänud toidust. Vähendamaks toidukadu ning viimaks kokku inimesed ja ettevõtjad abivajajatega on Keskkonna-, Maaelu-, ja Sotsiaalministeerium ühendanud jõud oluliste toidu tootmist, käitlemist ja müüki esindavate erialaliitudega, et luua toimiv ning efektiivne toidu annetamise toetussüsteem.

TOIDU ANNETAMISEGA SEOTUD KÜSIMUSED & VASTUSED

Eestis on sadu ettevõtteid, kes juba täna toitu abivajajatele saadavad. Ootame algatusega liituma kõiki ettevõtteid ning asutusi. Toidu annetamine abivajajatele on lihtne!

Ei ole, see on lihtne! Anna toidu annetamise soovist teada koordineerijale või koostööparterile, kellega annetamise tingimused kokku leppida. Enamasti saab keegi toidule järgi tulla või antakse aadress, kuhu see viia ja kus seda väga oodatakse.
Meie koostööpartnerid on Eestis tuntud ja usaldusväärsed. Nemad edastavadki toidu puudustkannatavatele inimestele. Kahtluste või negatiivsete kogemuste esinemisel võtke ühendust meie projekti koordineerijaga.
Kui annate toidu üle meie koostööpartneritele (vaata kaardilt), teevad nad kõik endast oleneva, et annetused kiiresti abivajajateni jõuaksid. Enamasti on neil ka nõuetele vastavad vahendid toidu säilitamiseks.
Kõik superkangelased ei saagi oma nägu näidata ja nii ei avalda soovi korral toiduannetajate nimesid ka meie.
Iga annetus loeb! Päästes toitu, aitame inimesi oma kogukonnas ja päästame ka planeeti.
Toidu annetamine on võrdlemisi lihtne ning küsimuste korral oleme valmis Teid igakülgselt aitama! Toitu annetades säästate keskkonda ja aitate vähekindlustatud peresid.
Iga panus loeb! Ka väike annetus võib täita kellegi kõhu. Kui igaüks lööb kaasa, saab sellest kokku juba suur samm keskkonna säästmisel.
Toiduohutus tuleb annetamisel tagada. Põllumajandus- ja Toiduamet pani kokku lihtsa juhendi juhendi „Toiduohutus annetamisel“ (“Toiduohutus annetamisel”) näiteks toidu säilivusaja, toidualase teabe ja ka külmutamisega seotud reeglite kohta.
Jah. Annetajad määravad ise Toidupangale ja teistele heategevusorganisatsioonidele tasuta üleantava kauba maksustatava väärtuse. „Kõlblik kuni“ või „parim enne“ kuupäeva tõttu võib tasuta üleantava kauba maksustatav väärtus olla 0 ning maksukohustust ei teki. Kui annetusel on maksustatav väärtus, siis näiteks Toidupangale, Lasterikaste Perede Liidule ja Päästearmeele saavad kaubandus-, tootmis- ja toitlustusettevõtted toitu annetada maksuvabalt piirmäära ulatuses. Rohkem infot leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt. juhised
Heategevusorganisatsioonidel (vaata kaardilt) on palju partnereid ja suur vabatahtlike võrgustik, kes üheskoos tagavad, et abi jõuaks alati abivajajateni - annetuste rohkusest olenemata.

AITA EESTIS TOITU PÄÄSTA

Eestis on pea 300 000 absoluutses ja suhtelises vaesuses elavat inimest, kes vajavad toiduabi. Toiduülejääkide kogumine ja ümberjaotamine on hea võimalus säästa keskkonda ja toetada abivajavaid perekondi.

TOIDU ANNETAMINE ON LIHTNE

Kõige olulisem on toidu ohutuse tagamine. See on täiesti võimalik. Põllumajandus- ja Toiduamet on koostanud juhendi „Toiduohutus annetamisel“

PTA KODULEHT

TOIDU ANNETAMINE ON KASULIK

Toidu annetamisega tegelemine võib tunduda lisatöö ja lisakuluna. Tegelikult on see ettevõttele kasulik ka rahaliselt. Toitu ära visates tuleb tasuda jäätmeveo ja -käitluse eest.

MAKSUD ANNETAMISEL

LEIA PARTNER, KES AITAB TOIDU PÄÄSTA

Toidu ülejääkide ohutu ümberjaotamisega tegeleb Eestis kõige ulatuslikumalt SA Eesti-Hollandi Heategevusfond. Lihtsalt öeldes – Toidupank. Eesti Toidupank on 2010. aastal asutatud heategevusorganisatsioon, mis tänaseks on arenenud üle-eestiliseks toidupankade võrgustikuks.

Katusorganisatsiooni kuuluvad 15 toidupanka koguvad kaubanduses, tootmises ja toitlustuses üle jääva toidu kokku ning jagavad neile, kellel on toidust puudus.

Lisaks Toidupangale aitavad annetatud toidu abivajajateni viia Lasterikaste Perede liit, Päästearmee, Punane Rist, Puuetega Inimeste Liit, kirikute juures olevad tänavalaste kodud jt.

LEIA KAARDILT SOBIV KOOSTÖÖPARTNER

Annetamise kaudu toidu päästmisega tegelevaid ettevõtteid on rohkem. Kui vajad täiendavat infot, võta minuga ühendust Tea Varrak

HARJUMAAIDA-VIRUMAALÄÄNE-VIRUMAALÄÄNEMAAJÄRVAMAAJÕGEVAMAAVILJANDIMAAPÕLVAMAAVALGAMAAHIIUMAASAAREMAAPÄRNUMAARAPLAMAATARTUMAAVÕRUMAA- Toidupank- Eesti Lasterikaste Perede Liit- Päästearmee
Harjumaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
 • Päästearmee
 • Kuusalu lasterikkad
 • Lääne-Harju lasterikkad
 • Saku valla lasterikkad
 • Tallinna lasterikkad
Lääne-Virumaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
Ida-Virumaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
 • Päästearmee
 • Narva Paljulasteliste Perede ühing Perekolle
 • Ida-Virumaa Lasterikaste Perede Ühing
Hiiumaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
Läänemaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
Raplamaa
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
Järvamaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
Jõgevamaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
Saaremaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
Pärnumaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
Viljandimaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
Tartumaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
 • Päästearmee
Valgamaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
Põlvamaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
 • Kagu-Eesti Lasterikkad
Võrumaa
 • Toidupank
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
 • Päästearmee

Euroopa Liit ja Eesti riik toetavad rahaliselt annetusi vahendavaid organisatsioone

flower